Nils Jørgensen on May 29, 2011

Snarveier - noen av de mest brukte

Når du skal finne frem i et program, kan du alltid lete fem det du er på jakt etter ved å lete på menylinjen til programmet.

Ta for eksempel internetprogrammet Safari.

Når du har aktivisert Safari, dvs du ser at det står Safari ved siden av  oppe til venstre, har du noen ord du kan klikke på. Klikk for eksempel på Arkiv, og det åpner seg en meny med meldinger i klartekst. Legg også merke til at det står noen tegn til høyre på linjene i menyen. De angir hvordan du kan utføre den enkelte ordre bare ved å trykke på to taster på tastaturet.

Her finner du snarveiene!

Markere alt. Noen ganger vil du markere all teksten i et dokument, eller alle bildene i et bibliotek. Den raskeste og enkleste måten å gjøre dette på er å trykke cmd/A. Forsøk det og bli fortrolig med metoden.

Dette gjelder også i Finder. Noen ganger vil du merke alle filene i en mappe, og er den raskeste måten nettopp cmd/a.

Kopiere. Ofte vil du kopiere noe tekst, og den rasketse måten å gjøre det på, er å markere teksten og deretter trykke cmd/C.

Lime inn. Så finner du det stedet du vil sette inn teksten og trykker cmd/V. Dermed var teksten kopiert in satt inn.

Kopiere og klippe ut. Ofte vil du kopiere noe tekst - eller et bilde - , og samtidig fjerne det fra der den er. Den enkleste måten å gjøre det på er å markere teksten, og deretter trykke cmd/X. Deretter limer du inn på det nye stedet med cmd/V.

Angre. vi angrer stadig på ting vi gjør, også på Mac'en. vi har skrevet noe - eller redigert noe på et bilde, og resultatet ble ikke så godt... Trykk cmd/Z så går du et hakk bakover for hver gang du trykker.

Skrive ut. Når du skal skrive ut et dokument, kan du alltid trykke på Arkiv oppe i menylinjen, rulle nedover til du finner Skriv ut-ordren. En raskere måte er å trykke cmd/P. Da kommer du rett til print-ordren.

Lagre/Save. Når du skal lagre et dokument, lærer du fort at du gjør dette ved å trykke Arkiv i Menylinjen, og deretter Arkiver eller Arkiver som... Arkive_r benytter du når du skal lagre et gitt dokument for aller første gang, eller mellomlagre mens du arbeider med noe tekst. _Arkiver som... benyttes når du allerede har et navn på et dokument, men nå har du gjort noen forandringer, og vil bevare originalen og samtidig lagre det nye arbeidet i et nytt navn. Snarveien til Arkiver er cmd/S. Snarveien til Arkiver som... er shift/cmd/S.

Fjerne noe/ Delete. Kanskje du vil fjerne noe. Den enkleste måten er å markere det du vil fjerne, og deretter trykker du Backspace (den venstrepekende pilen oppe til høyre på tastaturet ditt). Om det ikke førte frem, skal du holde cmd ned mens du trykker på Backspace. Begge metodene fungerer, men på litt ulike nivåer i Mac'en.

Hvis du vil fjerne en fil i Finder, skal du bruke cmd/Backspace.

Fjerne tekst til venstre. Hvis du vil fjerne tekst til venstre for cursoren, trykker du backspace.

Fjerne tekst til høyre. Tekst til høyre fjernes enkelt ved å holde Fn nede og trykke backspace -**Fn/backspace.

Hva menes med å markere**?

For å få gjort noe med et bilde eller en tekst, må du fortelle Mac'en hva du vil arbeide med. Hvis det er et bilde, holder det gjerne å klikke på bildet en gang, og du ser at det kommer frem noen små firkanter i hvert hjørne. Nå er du i stand til å bearbeide bildet, eller kopiere det, eller redigere det på en eller annen måte. Om det er noe tekst du vil bearbeide, må du markere teksten. Det gjør du ved å sette markøren ved det første ordet. Mens du trykker ned på styreflaten bruker du høyrepilen og klikker mot høyre. Nå ser du at noe av teksten blir markert med en grunnfarge. Det du har markert kan du bearbeide ved at du kopierer det, gir teksten en annen farge eller skrift eller skriftstørrelse. Eller du vil ganske enkelt fjerne det ved å trykke Del.

Se også artikkelen "Shortcuts- Snarveier".

comments powered by Disqus